פתיחת פנייה


אם אינכם יכולים למצוא מענה לפנייתכם במאגר המידע שלנו – אתם יכולים לפתוח פניה למחלקה המתאימה להלן:


 Unmanaged Support

Our unmanaged support covers: Hardware Diagnostics and Replacement Network Latency, Packet Loss, DDoS Attacks Power Issues

 Accounting or Sales

Our Account Specialists can assist you with any billing, cancellation, upgrade or downgrade question.

 Managed Server Administration

Backup Configuration and Restoration Network Configurations SSH Hardening Windows Hardening Firewall Configuration OS Updates and Patches Anything else taking less than an hour,Software Installation OpenVZ / XenServer Troubleshooting Apache, IIS, PHP, MySQL Troubleshooting DNS Server Troubleshooting Configuration and troubleshooting of cPanel, DirectAdmin, Plesk and Webmin.